UWAGA!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu informuje, że egzamin ósmoklasistów odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach 15, 16 i 17 kwietnia. Wszyscy uczniowie klas ósmych zobowiązani są przyjść w tych dniach do szkoły na godz. 8.00. Pozostali uczniowie szkoły podstawowej w dniach 15, 16, 17 kwietnia mają dni dodatkowo wolne zgodnie z przyjętym we wrześniu 2018 r. przez Radę Rodziców kalendarzem roku szkolnego 2018/2019.

https://pspdobrodzien.edupage.org  /oficjalna strona szkoły/