Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017-31.01.2017r
3. Ferie zimowe 15.01 – 28.01.2018r
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018r
5. Egzaminy gimnazjalne ??.04.2018 – ??.04.2018r

 

6. Dodatkowe dni wolne po odpracowaniu ————————————————-
7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2.12.2017r; 3.11.2017r ; 30.04.2018r; 02.05.2018r; 04.05.2018r; 1.06.2018r;
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018r

Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

Lp

Data

Godzina

Rodzaj spotkania

1.

13.09.2017r

16.30

Wywiadówka dla rodziców

2.

13.11.2017r

16.30

Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

4.

31.01.2018r

16.30

Wywiadówka dla rodziców- podsumowanie semestru

5.

.04.2018r

16.30

Wywiadówka dla rodziców- pierwsze sygnały o zagrożeniach

6.

.05.2018r

16.30

Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

 

Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

 

Lp.

Data

Termin

1.

15.12.2017r

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr

2.

05.01.2018r

Wystawienie ocen niedostatecznych

3.

08.01.2018r

Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

4.

12.01.2018r

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

5.

29.01.2018r

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

6.

.05.2018r

Wystawienie zagrożeń  końcoworoczną oceną niedostateczną

7.

.06.2018r

Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

8.

.06.2018r

Wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

9.

.06.2018r

Wystawienie pozostałych ocen rocznych

10.

.06.2018r

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna