Dokumenty szkolne

Rok szkolny 2017/2018

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu.

Statut >>>

——————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

Dokumenty obowiązujące

w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

STATUT
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu (POBIERZ PLIK)

Załączniki, które wchodzą w skład Statutu:

 1. Regulamin Szkoły (POBIERZ PLIK)
 2. Przedmiotowe systemy oceniania.
 3. Program wychowawczy. (POBIERZ PLIK)
 4. Zasady bezpieczeństwa Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)
 5. Regulamin Samorządu Szkolnego.
 6. Regulamin Organizacyjny Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)
 7. Szkolny zestaw programów nauczania. (POBIERZ PLIK)
 8. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017.
 9. Rota ślubowania. (POBIERZ PLIK)
 10. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 11. Regulamin Rady Rodziców.
 12. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. (POBIERZ PLIK)
 13. Strategia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji – Bezpieczna Szkoła. (POBIERZ PLIK)
 14. Procedura usprawiedliwiania nieobecności. (POBIERZ PLIK)
 15. Gimnazjalny strój uczniowski. (POBIERZ PLIK)
 16. Zarządzenie w sprawie „Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu” (POBIERZ PLIK)
 17. Szkolne programy profilaktyczne.(POBIERZ PLIK)
 18. Profilaktyka uzależnień w Gimnazjum – Skuteczność oddziaływań profilaktycznych. (POBIERZ PLIK)
 19. Procedura organizacji i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)

Inne dokumenty:

 1. Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  w roku szkolnym 2016/2017
 2. Wycieczki szkolne
 • Karta wycieczki (DOCX, PDF)
 • Lista uczestników wycieczki (DOCX, PDF)

UWAGA!

Powyższe pliki zostały zapisane w formacie PDF. Aby móc je przeglądać należy zainstalować program np. Adobe Acrobat Reader.