Nasza Szkoła – Informator

Rok szkolny 2017/2018 … w budowie….

 

——————————————————————————–

 

Dokumenty obowiązujące

w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

STATUT
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu (POBIERZ PLIK)

Załączniki, które wchodzą w skład Statutu:

 1. Regulamin Szkoły (POBIERZ PLIK)
 2. Przedmiotowe systemy oceniania.
 3. Program wychowawczy. (POBIERZ PLIK)
 4. Zasady bezpieczeństwa Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)
 5. Regulamin Samorządu Szkolnego.
 6. Regulamin Organizacyjny Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)
 7. Szkolny zestaw programów nauczania. (POBIERZ PLIK)
 8. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015 2016.
 9. Rota ślubowania. (POBIERZ PLIK)
 10. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 11. Regulamin Rady Rodziców.
 12. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. (POBIERZ PLIK)
 13. Strategia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji – Bezpieczna Szkoła. (POBIERZ PLIK)
 14. Procedura usprawiedliwiania nieobecności. (POBIERZ PLIK)
 15. Gimnazjalny strój uczniowski. (POBIERZ PLIK)
 16. Zarządzenie w sprawie „Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu” (POBIERZ PLIK)
 17. Szkolne programy profilaktyczne.(POBIERZ PLIK)
 18. Profilaktyka uzależnień w Gimnazjum – Skuteczność oddziaływań profilaktycznych. (POBIERZ PLIK)
 19. Procedura organizacji i zakres zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. (POBIERZ PLIK)

Inne dokumenty:

 1. Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  w roku szkolnym 2015/2016
 2. Wycieczki szkolne
 • Karta wycieczki (DOCX, PDF)
 • Lista uczestników wycieczki (DOCX, PDF)

UWAGA!

Powyższe pliki zostały zapisane w formacie PDF. Aby móc je przeglądać należy zainstalować program np. Adobe Acrobat Reader.