Partnerstwo wschodnie.

Partnerstwo wschodnie, negocjacje, kraje skandynawskie.

To tematy, z którymi zmierzyliśmy się na lekcjach WOS-u w środę 16.09.2015r W naszej szkole nie zawsze są „typowe” lekcje Spotykamy się z wykładowcami z różnych uczelni, z Ośrodka Debaty Obywatelskiej, z młodzieżą z innych krajów. Dzięki temu mamy szersze spojrzenie na świat. Wrzesień…. a my już zaliczamy pierwsze spotkania, które dotykają czasem trudnych tematów. Jesteśmy otwarci, podejmujemy dyskusje Lubimy te…. Inne lekcje ….i czekamy na dalsze 🙂