Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły – mgr Krystyna Kazimierowicz
Wicedyrektor Szkoły – mgr Nina Oliwa
Wicedyrektor Szkoły – mgr Łukasz Słupik

Budynek przy ul. Piastowskiej49–>

Budynek przy ul. Piastowskiej 17

Wychowawcy:

Klasa  
5A mgr Patrycja Kocorek
5B mgr Alicja Eichhorn
5C mgr Sylwia Krafczyk
6A mgr Ewa Chawełka
6B mgr Elżbieta Borkowska
6C mgr Sabina Kowalska
7A mgr Małgorzata Wierzbicka
7B mgr Sylwia Pacan
8A mgr Iwona Jesiołowska-Herman
8B mgr Kamila Kulik

Nauczyciele:

Religia mgr Wioletta Mazurek
mgr Stefania Szlezinger
Język polski mgr Dorota Puchrowicz
mgr Sylwia Pacan
mgr Małgorzata Wierzbicka
Plastyka mgr Joanna Wróblewska
Historia mgr Sylwia Pacan
WOS mgr Krystyna Kazimierowicz
Muzyka mgr Sabina Kowalska
Język angielski mgr Kamila Kulig
mgr Ewa Chawełka
mgr Łukasz Słupik
Język niemiecki mgr Sylwia Krafczyk
mgr Sabina Kowalska
mgr Patrycja Kocorek
Matematyka mgr Elżbieta Borkowska
mgr Alicja Eichhorn

mgr Iwona Jesiołowska-Herman
Fizyka mgr Elżbieta Borkowska
Chemia mgr Ewa Chawełka
Geografia mgr Małgorzata Rutkowska
Biologia mgr Beata Jasińska
mgr Sylwia Krafczyk
mgr Ewa Chawełka
Informatyka mgr Alicja Eichhorn
mgr Jarosław Szeląg
Technika
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jarosław Szeląg
   
WF mgr Tomasz Regner
mgr Witold Koszil
mgr Anna Knopik
Pedagog szkolny mgr Beata Jasińska
   
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Płatek
Świetlica szkolna mgr Katarzyna Otolińska
Nauczyciel bibliotekarz mgr Małgorzata Koszil
WDŻ mgr Małgorzata Rutkowska