Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły – mgr Bożena Gaś
Wicedyrektor Szkoły – mgr Aneta Dzikowicz
Wicedyrektor Szkoły – mgr Nina Oliwa
Wicedyrektor Szkoły – mgr Krystyna Kazimierowicz

Budynek przy ul. Piastowskiej49–>

Budynek przy ul. Piastowskiej 17

Wychowawcy:

Klasa  
2A mgr Łukasz Słupik
2B mgr Elżbieta Borkowska
2C mgr Dorota Puchrowicz
2D mgr Alicja Eichhorn
2E mgr Andrzej Kniejski
3A mgr Sylwia Krafczyk
3B mgr Ewa Chawełka
3C mgr Kamila Kulig
3D mgr Marta Więdłocha
3E mgr Witold Koszil

Nauczyciele:

Religia ks. Kamil Ponikowski
mgr Wioletta Mazurek
Język polski mgr Dorota Puchrowicz
mgr Ewa Malik
mgr Joanna Eichhorn
Plastyka mgr Aneta Dzikowicz
Historia mgr Krystyna Kazimierowicz
mgr Andrzej Kniejski
WOS mgr Krystyna Kazimierowicz
Muzyka mgr Sabina Kowalska
Język angielski mgr Kamila Kulig
mgr Ewa Chawełka
mgr Łukasz Słupik
Język niemiecki mgr Sylwia Krafczyk
mgr Sabina Kowalska
mgr Klaudia Oliwa
mgr Kamil Kisielewicz
mgr  Damian Horoniecki
Matematyka mgr Elżbieta Borkowska
mgr Alicja Eichhorn

mgr inż Marta Więdłocha
Fizyka mgr Yurij Kovalskyi
Chemia mgr Ewa Chawełka
mgr Maria Kurc
Geografia mgr Małgorzata Rutkowska
Biologia mgr Beata Jasińska
Informatyka mgr inż. Marta Więdłocha
mgr Jarosław Szeląg
Zajęcia Techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jarosław Szeląg
Zajęcia artystyczne mgr Aneta Dzikowicz
WF
mgr Nina Misiak
mgr Tomasz Regner
mgr Witold Koszil
mgr Waldemar Kryś
Pedagog szkolny mgr Beata Jasińska
Surdopedagog, Tyflopedagog mgr Marta Więdłocha
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Płatek
Świetlica szkolna mgr Wiesława Wolny
Nauczyciel bibliotekarz mgr Małgorzata Koszil
WDŻ mgr Wioletta Mazurek