Psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY

Katarzyna Płatek

GODZINY PRACY w roku szkolnym 2017/2018

 

Poniedziałek wtorek środa Czwartek Piątek
8.00-15.30 7.30-15.30 12.45-17.45 8.00-14.15 7.30-11.30

 

10.00-12.00

Punkt Konsultacyjny dla Rodziców- można przyjść bez umawiania

  13.40-15.40- doradztwo zawodowe

 

 16.45-17.45 telefon zaufania

   

Formy pomocy uczniom i ich rodzicom świadczone przez psychologa:

– indywidualna terapia psychologiczna

-indywidualna rewalidacja

-metody efektywnego uczenia się (pomoc indywidualna i grupowa) z elementami Kinezjologii Edukacyjnej

-grupy rozwoju osobistego

-zajęcia socjoterapeutyczne (trening umiejętności społecznych i wnioskowania moralnego)

-innowacja „Radość rozwoju”- klasa integracyjna

-diagnoza i doradztwo, wydawanie opinii na piśmie w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery

-indywidualne doradztwo dla uczniów i ich rodziców w ramach Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Gimnazjalnego Telefonu Zaufania

-lekcje wychowawcze z uczniami (na uzgodniony z uczniami i wychowawcą temat)

-realizacja programów profilaktycznych

 

 Dokumenty psychologa:
Artykuły dla rodziców opracowane przez psychologa szkolnego:
Ciekawe prezentacje